Bộ chuyển đổi nguồn điện từ dòng 220V gia đình sang dòng 12V/10A

195,000